Als schoonheidsspecialiste moet je een dossier bijhouden van iedere klant. Samen met je klant neem je een toestemmingsformulier door. Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat de cliënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een cosmetische behandeling. Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een cliënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de cliënt goede informatie nodig.

Wat leg je allemaal vast in je dossier:

 1. Is er sprake van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) dan is het van belang de cliënt zijn/haar identiteitsbewijs te controleren en het burgerservicenummer vast te leggen in het dossier.
  Wordt de zorg niet vanuit Zvw of Wlz geleverd, dan mag dit absoluut niet.
 2. Onderstaande punten hou je bij om zo inzichtelijk te maken welke zorg je levert, op welk tijdstip en wat de resultaten zijn.
  – Naam van de behandelaar
  – Informatie van bijv. omstandigheden van de cliënt die relevant kunnen zijn voor jouw beauty behandeling.
  – De diagnose die jij hebt gesteld.
  – Doelen of voorkeuren die de cliënt heeft t.b.v. de behandeling.
  – De vanuit jou voorgestelde behandelingen.
  – Korte notulen van het overleg wat je met de cliënt hebt gehad over de voorgestelde behandelingen met de bijbehorende doelen.
  – Toestemming van de cliënt voor de overeengekomen behandelingen.
  – Data en tijdstippen van de zorgverlening met daarbij de behaalde resultaten.
  – Ervaringen van de cliënt.
 3. Zorg dat het dossier veilig is
  Maak jij gebruik van een fysiek dossier, zorg dat bijv. een buurman hier niet bij kan. Leg deze achter slot en grendel.
  Is er sprake van een digitaal dossier, dan dient deze beveiligd te zijn met minimaal een tweetraps verificatie. Ook de computer of server waar dit dossier te vinden is dient voorzien te zijn van een wachtwoord.

Informatieplicht

‘Informed consent’ betekent in de eerste plaats dat de schoonheidsspecialiste de cliënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling. Onder ‘behandeling’ worden alle cosmetische verrichtingen verstaan die de schoonheidsbehandelaar uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. Je legt op toegankelijke wijze moet  uit wat de aard en het doel zijn van de behandeling, wat de diagnose en prognose zijn voor de klant, welke risico’s aan de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.