Skip to content

Permanent make-up pigment: wat zit er in en is het veilig?

Permanent make-up, ook wel micropigmentatie genoemd, is een populaire keuze voor mensen die hun wenkbrauwen, eyeliner of lippen willen accentueren. Maar wat zit er precies in permanent make-up pigment en is het veilig?

Wat zit er in permanent make-up pigment?

Permanent make-up pigment is een mengsel van verschillende chemische stoffen. De belangrijkste component is het pigment, dat de kleur bepaalt. Daarnaast bevat het pigment vaak hulpstoffen zoals:

 • Oplosmiddelen: Deze zorgen ervoor dat het pigment gemakkelijker in de huid kan worden ingebracht.
 • Stabilisatoren: Deze zorgen ervoor dat het pigment stabiel blijft en niet snel uitdroogt.
 • pH-regelaars: Deze zorgen voor de juiste zuurgraad van het pigment.
 • Conserveermiddelen: Deze voorkomen dat het pigment bederft.
 • Verdikkingsmiddelen: Deze zorgen ervoor dat het pigment de juiste consistentie heeft.

Soms bevat permanent make-up pigment ook vervuiling, zoals:

 • Zware metalen: Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs): Deze kunnen kankerverwekkend zijn.
 • Aromatische amines: Deze kunnen allergische reacties veroorzaken.

Is permanent make-up pigment veilig?

Over het algemeen is permanent make-up pigment veilig als het voldoet aan de wettelijke eisen.

 • Sterilisatie: Het pigment moet steriel zijn om infecties te voorkomen.
 • Reach richtlijnen: Het pigment moet voldoen aan de Reach richtlijnen van de Europese Unie, die strenge eisen stelt aan de veiligheid van chemische stoffen.

Mogelijke risico’s:

 • Allergische reacties:Sommige mensen kunnen allergisch reageren op bepaalde pigmenten of hulpstoffen.
 • Huidinfecties:Als het pigment niet steriel is, kan er een infectie ontstaan.
 • Kankerverwekkende stoffen: In oudere pigmenten kunnen PAKs of aromatische amines zitten, die kankerverwekkend kunnen zijn. Het risico op kanker is echter klein.
 • UV-gevoeligheid: De huid kan gevoeliger worden voor UV-licht na het zetten van permanente make-up.
 • Verwijdering: Het verwijderen van permanente make-up kan een risico inhouden omdat de chemische stoffen in het pigment vrij kunnen komen.

Wat te doen?

Om de risico’s te minimaliseren, is het belangrijk om een erkend permanent make-up specialist te kiezen die werkt met veilige pigmenten die voldoen aan de wettelijke eisen. Deze specialist moet ook beschikken over een GGD-vergunning. Wil je weten of de salon een GGD vergunning heeft? Klik hier

Conclusie:

Permanent make-up pigment kan veilig zijn, maar het is belangrijk om de risico’s te kennen en een verantwoorde keuze te maken. Ga altijd naar een erkende specialist die werkt met veilige pigmenten en die voldoet aan de wettelijke eisen.

Extra tips:

 • Doe altijd een allergietest voordat je permanente make-up laat zetten.
 • Bespreek eventuele medische aandoeningen met de specialist.
 • Volg de nazorgadviezen van de specialist op.

Heb je vragen over permanente make-up? Stel ze gerust bij de Huidspecialist Opleidingen. Wil je graag een pmu specialist worden en volg dan de opleiding pmu specialist bij de Huidspecialist Opleidingen en werk met de beste pmu pigmenten en apparatuur.

Extra beurskorting april

Bij aankoop van apparatuur krijgt u nu de gehele maand april een gratis online cursus cadeau.