Skip to content

Lockdown voor schoonheidsspecialistes

Lockdown geldt niet voor behandelingen vanuit Wkkgz. 

 Uit de Staatscourant die 19-12-2021 gepubliceerd is blijkt dat wij als zorgaanbieder zorg mogen verlenen die valt onder de Wkkgz. Schoonheidsspecialisten die vallen onder de Wkkgz hoeven zich niet aan de lockdown te houden


Geef jij behandelingen die uitgebreider zijn dan alléén de huid reinigen en make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen? Dan ben je zorgaanbieder volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en hoef je je niet te houden aan de lockdown.

COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten
Het COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten is een verplicht protocol op basis van de nu geldende RIVM maatregelen. Deze kun je downloaden vanaf deze pagina.

Advies gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Dit document is een advies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen jouw salon.

Maatregelen in het kort:

 • COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten
  Schoonheidsspecialisten werken volgens het verplichte COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten.

 • 1,5 meter afstand 
  De 1,5 meter geldt op plekken waar geen coronatoegangsbewijs geldt, dus ook binnen de salon.

 • Mondkapjesplicht
  Voor schoonheidsspecialisten én klanten geldt de mondkapjesplicht.

 • Basisregels
  Voor iedereen geldt de volgende basisregels:
  – Was je handen.
  – Houd afstand.
  – Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  – Werk thuis als het kan en op kantoor als nodig.
  – Zorg voor voldoende frisse lucht.

Waarom geldt de verplichte sluitingstijd niet voor schoonheidsspecialisten?

De verplichte sluitingstijd geldt voor de niet-medische contactberoepen zoals kappers en visagisten. Uitgezonderd zijn zorgaanbieders volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat schoonheidsspecialisten die vallen onder de Wkkgz geen verplichte sluitingstijd hoeven te hanteren. Of je wel of niet valt onder deze wet, lees je onder de veelgestelde vraag “Val ik onder de Wkkgz” hierboven.

Wat moet ik doen als ik controle krijg?

Je kunt aangeven dat je op grond van de Wkkgz een zorgaanbieder bent en je op basis daarvan niet gehouden bent aan de verplichte sluitingstijd. 

Bron Anbos

Extra beurskorting april

Bij aankoop van apparatuur krijgt u nu de gehele maand april een gratis online cursus cadeau.