Schoonheidsspecialiste WKKGZ

Werk jij als ondernemer in de beautybranche, dan is de kans groot dat je verplicht bent om te voldoen aan de eisen van de Wkkgz én dat je voor 1 juli aangemeld moet zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg.

WKKGZ en schoonheidsspecialiste

Als je behandelingen geeft die verder gaan dan alleen ontspanningsmassages, reinigen van de huid, het aanbrengen van huidverzorgende crèmes en (niet permanente) make-up, dan word je gezien als zorgverlener. Een zorgverlener dient te voldoen aan de Wkkgz.

Cosmetische zorg

 Sinds invoering van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in 2016 vallen niet alleen de cosmetisch artsen onder ons toezicht, maar ook de schoonheidsspecialisten.  Daarnaast wordt er in de cosmetische zorg soms gebruik gemaakt van medische hulpmiddelen. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid hiervan. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Zo ook aan zelfstandige schoonheidsspecialisten. Eén van de eisen is het verplicht Veilig Incidenten te Melden (VIM) onder de noemer Leren van incidenten. Dit is een interne, schriftelijke procedure om incidenten te melden, te bespreken en te evalueren. In de procedure leg je uit hoe jij als zelfstandig zorgaanbieder omgaat met incidenten. Daarnaast geef je aan op welke manier deze incidenten worden geregistreerd, besproken en opgevolgd. Deze procedure, en vooral het opvolgen van deze procedure zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg verbetert.

Eisen Wkkgz

1. Het opzetten van een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een ‘systematische’ manier van werken. Eigenlijk is het een bepaalde werkwijze/procedure die je neerzet voor jezelf. De andere richtlijnen hieronder komen ook terug in dit systeem. Welke praktische zaken maken onderdeel uit van zo’n kwaliteitssysteem? In het kort:

 • Professionele standaarden: je volgt en handelt vanuit de professionele standaarden die gelden voor jouw beroepsgroep. Je werkt volgens een schriftelijk protocol en vult met iedere klant een‘Informed consent’ formulier in. Dit betekent in de eerste plaats dat de schoonheidsspecialist de cliënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling.  Onder ‘behandeling’ worden alle verrichtingen verstaan die de schoonheidsspecialist uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. Op een toegankelijke wijze bespreek je wat de aard en het doel zijn van de behandeling, welke risico’s aan de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn. Je geeft schriftelijke uitleg mee over eventuele risico s en nazorg
 • Het bijhouden van cliëntendossiers: je registreert een aantal onderdelen zoals de resultaten van jouw zorg en behandeling. Hoe je dat moet doen lees je in het artikel: Wat moet er in het zorgdossier staan.
 • Klachten en opmerkingen registreren: dit gebruik je als basis om de kwaliteit van de door jou geleverde zorg te verbeteren (zie paragraaf 2. Omgaan met klachten). Hoe je dat doet lees je in het artikel: Richtlijnen voor de klachtenregistratie;
 • Veilig Incidenten Melden (VIM): Incidenten registreren en het informeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als dat verplicht is (zie paragraaf 3. Leren van incidenten). Lees hier alles over veilig incidenten melden: Veilig incidenten Melden.
 • Periodiek reflecteren (intervisie): je reflecteert op je eigen handelen en voert verbeteringen door. Minimaal eens per jaar. Wij bieden tijdens onze bijeenkomsten ook de ruimte voor intervisie. Wil je weten wat intervisie is? Je vindt alle informatie over intervisie in het artikel : Wat is intervisie.

2. Omgaan met klachten

De naam van deze wetgeving zegt het al, Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt ervoor dat cliënten op een laagdrempelige manier hun onvrede kunnen uiten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Jouw cliënten kunnen hier gebruik van maken als jij bent aangesloten bij een door de overheid erkende klachtenregeling.

Hier kan de cliënt formeel zijn of haar klacht indienen. In de voorfase, bij onvrede, dient de cliënt contact te kunnen leggen met een klachtenfunctionaris die namens jou, op een onafhankelijke wijze, vragen en klachten behandelt. Richtlijnen voor de klachtenregistratie biedt je meer zicht op de eisen vanuit de Wkkgz.

Ben jij lid van SoloPartners? Dan heb je dit op orde. Je bent dan aangesloten bij de Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders. Deze instantie is erkend door de overheid. Alleen een aansluiting bij een klachtenregeling is echter niet voldoende. Er wordt van je verwacht dat je op een professionele manier invulling geeft aan jouw klachtenregeling.

Zorg ervoor dat jouw cliënten op de hoogte zijn van jouw klachtenregeling, dit moet ten alle tijden beschikbaar en duidelijk zijn voor jouw cliënten. Het is belangrijk dat je weet welke stappen de cliënt kan zetten bij onvrede.

3. Leren van incidenten

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Het is van groot belang dat als er iets fout gaat rondom een cliënt, je hiervan leert zodat dit in het vervolg niet meer kan gebeuren. Voor incidenten geldt een informatieplicht.

Let op is het een calamiteit, dan moet je anders handelen. Hoe je dat doet lees je in het artikel: Calamiteit, incident, complicatie: de verschillen.

Om te kunnen leren van incidenten dien je deze te registreren zodat je bewust aan de slag gaat met jezelf de vraag te stellen wat, hoe en waarom dit incident heeft plaatsgevonden. Door deze onderdelen bij een incident te registreren heb je altijd bewijs dat je voldoet aan deze eis wanneer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) dit wil inspecteren. Daarnaast ben je verplicht om de cliënt te informeren over datgene wat ‘verkeerd’ gegaan is en dit gesprek in het cliëntendossier te noteren. Er is dus een notulen van het gesprek nodig voor in het zorgdossier en een notulen van het incident voor jezelf om er een les uit te halen.

Hoe kun je nu een procedure opzetten voor in je kwaliteitssysteem? In het artikel: Veilig Incidenten Melden leggen we je alles uit.

4. Overige wettelijke verplichtingen

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen, afhankelijk van welke zorg je levert. Lever je Wlz-zorg? Dan moet je sowieso beschikken over een VOGKwaliteitsleden van SoloPartners krijgen de VOG gratis. Werk je met andere zorgverleners in een team en vertrouw je op elkaar om de continuïteit van zorg te borgen? Dan dien je te achterhalen met wie je werkt en of die persoon gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. ‘Vergewisplicht‘ heet dat. Werk je met medische technologie, bijvoorbeeld omdat je voetzorg levert? Dan dien je deze apparatuur gecertificeerd te houden. Tenslotte ben je verplicht om informatie over jouw gehanteerde tarieven, ervaringen van anderen cliënten en kwaliteit als zorgaanbieder te verstrekken aan de cliënt.

Tot zover een kort overzicht van de eisen de deze wetgeving met zich meebrengt. Voor de informatie vanuit de overheid lees de Handreiking Wkkgz voor zzp’ers.

 

Online beauty cursussen

Over online beauty cursussen

Huidspecialist opleiding is bezig om de beauty cursussen ook online aan te bieden. Waarom kiezen voor een online beauty training? Hier zijn vijf redenen waarom online leren effectiever kan zijn dan inschrijven voor een face-to-face beauty training.

 

Studenten leren meer dan in traditionele cursussen

De Huidspecialist opleidingen heeft ontdekt dat deelnemers vijf keer meer materiaal leren in online leercursussen met behulp van multimedia-inhoud dan in traditionele face-to-face cursussen. Omdat online beauty cursussen studenten volledige controle geven over hun eigen leerproces, kunnen studenten in hun eigen tempo werken. Over het algemeen werken studenten sneller dan anders en nemen ze meer informatie op. Ze kunnen sneller door gebieden van de baan gaan waar ze zich prettig bij voelen, maar langzamer door gebieden waar ze wat meer tijd voor nodig hebben.

 

Online leren vereist minder tijdsinvestering

Veel studenten aarzelen om zich in te schrijven voor een face-to-face cursus vanwege de tijdsinvestering die het met zich meebrengt. Dit omvat over het algemeen de tijd om heen en weer te gaan naar de lessen, plus de tijd die wordt besteed aan het wachten op docenten en andere studenten. Uit een rapport over eLearning binnen bedrijven bleek dat deze manier van leren doorgaans 40-60% minder tijd van werknemers vergt dan leren in een traditionele klasomgeving.

Het is ook belangrijk op te merken dat eLearning-opties studenten over het algemeen in staat stellen de tijd die ze in de cursus investeren te verdelen op de manier die voor hen werkt. Ze hoeven niet veel tijd aan de cursus te kunnen besteden: het werkt net zo goed als ze elke dag een half uur vrij kunnen maken van hun lunchpauze.

 

eLearning is de groenere optie

Online leren is zeker de meest effectieve optie voor studenten, maar het is ook beter voor het milieu. De Huidspecialist opleidingen heeft ontdekt dat online cursussen gemiddeld 90% minder energie en 85% minder CO2-uitstoot per student opleveren dan traditionele persoonlijke cursussen.

Dit maakt online leren en multimedia-inhoud zeker een effectievere onderwijsmethode in het algemeen. Het promoten en deelnemen aan dit soort leren kan zowel individuen als bedrijven helpen om hun steentje bij te dragen aan het milieu en vast te houden aan hun eigen persoonlijke milieudoelstellingen.

 

Online cursussen zijn handig.

Het grootste voordeel van een online cursus is dat je klaslokaal en instructeur (theoretisch) 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Je enige excuus voor het missen van een les is niet online komen! Anders is alles voor je beschikbaar. Je kunt aankondigingen krijgen, notities bekijken, opdrachten bekijken, oefenquizzen maken, vragen bespreken, chatten met medestudenten en studeren wanneer je maar wilt. Afgezien van bepaalde vervaldata, maak je je eigen schema voor het voltooien van de vereisten van de cursus.

 

Online beauty cursussen bieden flexibiliteit.

Je kunt studeren wanneer je maar wilt. Je kunt studeren met wie je maar wilt. Je kunt studeren met alles wat je wilt (of niets als je dat liever hebt!) Online schoonheidscursussen geven je de flexibiliteit om tijd door te brengen met werk, familie, vrienden, belangrijke anderen of elke andere activiteit die je leuk vindt. Je moet nog steeds het werk afmaken maar voor veel mensen, met voortdurend wisselende werkschema’s of mensen die regelmatig zakenreizen maken, ouders met kleine kinderen, studenten die voor anderen zorgen of wier gezondheid dat verhindert hen die regelmatig naar de campus komen, studenten wiens vrienden of vriend/vriendin onverwacht langskomen, of voor die dagen dat het zeer slecht weer en/of sneeuw is, zijn online beauty trainingen natuurlijk onverslaanbaar.

 

Online cursussen brengen onderwijs bij u thuis.

Online beauty studenten merken vaak dat hun familie, vrienden en/of vriend-vriendinnen bij de cursus worden betrokken. Vaak studeert een student met die ene speciale persoon die aanwezig is. Kinderen kunnen geïnteresseerd zijn in de online omgeving. Ouders kunnen meekijken over de schouder van een online leerling terwijl deze aan het surfen is op internet. Kortom, iedereen in het huishouden wordt betrokken bij het leren. Als je de steun van je familie en vrienden hebt, heb je meer kans van slagen.

 

Online cursussen bieden meer individuele aandacht.

Omdat je via e-mail een directe pijplijn hebt met de instructeur, kun je direct antwoord krijgen op je vragen. Veel studenten voelen zich niet op hun gemak bij het stellen van vragen in de klas, uit angst zich dom te voelen. Het internet elimineert (hopelijk) die angst (zolang je je op je gemak voelt bij de instructeur). Vaak bedenk je een vraag na de les of tijdens het studeren. In plaats van te proberen te onthouden om het te vragen of het te vergeten, kunt u een e-mail sturen naar de instructeur. Uw kans om te leren wordt vergroot.

 

Online cursussen geven je vaardigheden uit de echte wereld.

Wanneer u deze cursus voltooit, kunt u e-mail en internetten als beauty specialist vaardigheden op uw cv opnemen. Dat geeft je een duidelijk voordeel ten opzichte van iemand die deze vaardigheden niet heeft. Er zijn waarschijnlijk veel meer voordelen aan op internet gebaseerde cursussen, maar ik denk dat je het idee wel begrijpt. Het punt is dat we leven in een steeds veranderende wereld die rijp is voor nieuwe mogelijkheden. De mogelijkheid om nieuwe informatie of een nieuwe vaardigheid te leren wanneer je maar wilt en waar je maar wilt, biedt veel meer mogelijkheden voor onderwijs dan ooit tevoren. De reikwijdte van het onderwijs in de beauty branche verbreedt zich tot een veel grotere horizon dan ooit gedacht.

Wil jij graag een online cursus volgen zoals tattoo verwijderen, permanent ontharen met de diode laser, skinbooster cursus of een haar verbeterende cursus zoals de cursus meso haar. Huidspecialist opleidingen biedt deze beauty cursussen nu online aan.

Open dag Huidspecialist opleidingen

5 redenen om naar de open dag te komen!

waarom zou je naar de open dag van de Huidspecialist opleidingen toe gaan? Of je nu een ervaren schoonheidsspecialist bent die op zoek is naar nieuwe en innovatieve manieren om je vaardigheden te verbeteren, of je bent net begonnen in de beautybranche. Open dagen en beauty beurzen in de schoonheidsindustrie zijn een van de beste plaatsen om advies en perspectief te krijgen, en daarnaast het aanscherpen van uw technische vaardigheden.

Laten we eens kijken naar onze lijst met de 5 belangrijkste redenen om naar een schoonheidssalon te gaan!

 1. Open dagen en beauty beurzen zijn de beste manier voor beauty professionals om de nieuwste trends en technieken te leren kennen.
  Een open dag of een beauty beurs bieden de mogelijkheid om van anderen te leren en erachter te komen wat voor hen goed werkt. beauty professionals  kunnen persoonlijke ervaring opdoen met de nieuwste technieken en op de hoogte blijven van nieuwe beauty producten. We hebben ook speciale gastsprekers die inzicht kunnen geven in de beautyindustrie. Het is de ideale manier om op de hoogte te blijven van de laatste trends en technieken, en te leren van enkele van de beste in de beauty branche.
 2. Ze bieden de mogelijkheid om te netwerken met andere professionals in de branche. Schoonheidsbeurzen of open dagen zijn een waardevolle gelegenheid om te netwerken met andere professionals. Shows bieden niet alleen de mogelijkheid om te leren van enkele van de afzonderlijke experts in het veld, maar ze bieden ook een kans om te netwerken met uw collega’s. Het opbouwen van relaties en het leggen van contacten die kunnen leiden tot toekomstige kansen, doe je het gemakkelijkst persoonlijk. Netwerken op sociale media kan een grote troef zijn, maar het is altijd het beste om dit te vullen met real-world connecties!
 3. Beauty presentaties bieden een kans om nieuwe producten en tools uit de eerste hand te zien. In onze dagelijkse workflow raken we er soms aan dezelfde producten te gebruiken die goed zijn voor ons werken. Shows en presentaties stellen ons in staat om nieuwe beauty producten van onze favoriete bedrijven en distributeurs te zien voordat ze zelfs maar in de schappen liggen. Het kan echter erg leuk zijn om dingen te zien die niet altijd worden aangeboden door onze gebruikelijke distributeurs! Presentaties geven je de mogelijkheid om langs te gaan en meer te weten te komen over een breed scala aan producten. Je kunt er zelfs demonstraties van zien! Dit is voordelig voor zowel u als uw klanten. Vergeet niet dat het goed is voor uw bedrijfsresultaten om producten te kunnen verkopen.
 4. Veel plezier! Een andere goede reden om een ​​open dag of beurs bij te wonen, is omdat ze gewoon leuk zijn! Er is geen tekort aan manieren om plezier te hebben op deze evenementen.  jezelf te vermaken met gelijkgestemde.
 5. Investeren in jezelf is de beste manier om je carrière vooruit te helpen! Voor velen wordt gezegd dat dit de belangrijkste is, dus we hebben het voor het laatst bewaard. Presentaties bieden een geweldige kans om in jezelf te investeren! Het is een bekend feit dat de saloneigenaren en toekomstige beautystylisten deze shows bijwonen en in hun carrière investeren.

En als het gaat om de groei van uw bedrijf of carrière, hebben we allemaal wel eens wat begeleiding nodig. Voor slechts wat van je kostbare tijd heb je toegang tot alle hulp die je nodig zou kunnen hebben. Of dat nu iets technisch is, teambuilding, werving, prijzen of iets heel anders. Een open dag kan een schat aan informatie zijn en kunnen je de boost geven die je nodig hebt.

Klaar voor de open dag van de Huidspecialist opleidingen? U bent van harte welkom tijdens de open dag die gepland staat op vrijdag 3 maart 2023 van 12:00 tot 17:00 uur. We heten u welkom met kleine lekkernijen, instructies, informatie en demonstraties over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Een van de nieuwste trends in de beautybranche is bijvoorbeeld: de collageen goud draadlifting.

Komt u ook kennis maken?

Bent u benieuwd naar wat wij u te bieden hebben, of wilt u graag kennis komen maken? We heten u van harte welkom tijdens de open dag!

U kunt uzelf aanmelden middels een mail met uw NAW gegevens voor de open dag : Open dag

Wanneer is de open dag

vrijdag 3 maart 2023 van 12:00 tot 17:00 uur

Litteken behandelen

Hoe ontstaat een litteken eigenlijk? Een litteken ontstaat door:

 • Een ongeluk (trauma)
 • Een brandwond
 • Een huidziekte
 • Een schaafwond
 • Een snijwond (bij een operatie)
 • Verwonding van de huid

Bij een verwonding wil het lichaam de huid zo snel mogelijk dicht krijgen. Gaat dit goed en snel? Dan heb je weinig klachten en zal het litteken niet of nauwelijks opvallen. Door infecties of andere oorzaken kan het langer duren voordat de wond gesloten is. De kans op een verdikking van het litteken is dan groter. Een litteken kan vervelende klachten geven zoals droogheid, trekken, jeuk, roodheid en pijn. Gelukkig kun je een litteken behandelen, zolang het actief is.

Is het nodig om mijn litteken te behandelen?

Soms is behandeling van een litteken echt noodzakelijk in andere gevallen is het een optie. Het is vrijwel nooit overbodig om een litteken te behandelen.

Tip!

Afwijkende littekens (hypertrofisch/keloïd) komen vaker voor dan je denkt. Klachten kunnen verergeren als je niets doet. Houd je litteken dus goed in de gaten en begin op tijd met littekenbehandeling.

Ontwikkeling van het litteken: Littekens horen bij het leven, maar soms gaat het mis. genezing van een litteken wijkt dan af. Tegen afwijkende littekens kan je twee dingen doen:

 • Afwijkende groei en klachten voorkomen
 • Afwijkende littekens behandelen

 

Een afwijkend litteken kan:

 • Heel opvallend zijn
 • Door blijven groeien
 • Pijn doen Beweging lastig maken
 • Zorgen voor klachten als jeuk
 • Zorgen voor schaamte

Soorten afwijkende littekens

 1. Een hypertrofisch litteken herstelt langzamer dan een gewoon litteken. Het is verdikt en geeft klachten. Daarom is een behandeling aan te raden.
 2. Een keloïd litteken is verdikt, blijft doorgroeien in de gezonde huid (woekeren) en geeft vervelende klachten. Het littekenweefsel wordt zelden weer normaal. Daarom is chirurgische behandeling (eventueel in combinatie met bestraling) meestal noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met je behandelaar.

Kies altijd voor een behandeling van je litteken wanneer:

 • Je arts dit adviseert en/of voorschrijft
 • Je te maken hebt met risicofactoren (zie hoofdstuk 2)
 • Je bezorgd bent over je eigen litteken of dat van je kind
 • Je een hypertrofisch/keloïd (afwijkend) litteken hebt

Enkele cijfers

Bij 60% van alle mensen gaat een hypertrofisch litteken niet vanzelf ovér en 50% van de operatielitteken wordt hypertrofisch. 70% van de brandwondlittekens wordt hypertrofisch

Waarom zou ik mijn litteken behandelen?

Een litteken kan je (sociale) leven ernstig beperken.
Verklein je de kans op een afwijkend, verdikt litteken.
Kan het er (cosmetisch) mooier uit gaan zien,

Heb ík veel kans op een afwijkend litteken?

iedereen kan een afwijkend litteken krijgen. Of dit bij jou ook zo is, is niet te voorspellen. De kans op een afwijkend litteken hangt af van:

 • Leeftijd
 • Ernst van de verwonding
 • Oorzaak van de huidbeschadiging
 • Snelheid van de wondgenezing
 • Genetische aanleg en huidskleur
 • De plek van het litteken

Hoe ernstiger de schade aan de diepere huidlagen, hoe groter de kans op een litteken. Bij grote, brede en diepe verwondingen is de kans het grootst.

Wat ís een normaal, hypertrofisch of keloïd litteken? Een hypertrofisch of keloïd litteken ontwikkelt zich afwijkend ten opzichte van een normaal litteken. Deze verdikte littekens geven vervelende klachten en zien er cosmetisch anders uit,

Hoe herken ík een normaal litteken?

Een normaal litteken valt niet op ten opzichte van de omliggende huid. Het Iitteken kan lichte klachten geven. Een normaal litteken kan in de eerste weken wat rood zijn. Ook kan het soms iets jeuken, een beetje pijn doen en/of een klein beetje verdikt zijn. Het litteken blijft binnen de randen van je oorspronkelijke wond. Na een aantal maanden wordt het litteken platter, zachter en verandert van kleur. Soms kleurt het litteken net iets lichter dan de gewone huid, dit noemen we hypopigmentatie. Kleurt het iets donkerder? Dan noemen we dit hyperpigmentatie. Na ongeveer een jaar is een normaal litteken vlak. De vorm en de kleur van dit litteken zijn dan definitief. Tot die tijd bestaat de kans dat het zich alsnog ontwikkelt tot een afwijkend (hypertrofisch) litteken. Blijf je litteken dus goed in de gaten houden,

Normaal litteken

Hoe herken ík een hypertrofisch litteken?

Een hypertrofisch litteken blijft binnen de randen van de oorspronkelijke wond, maar komt boven de huid uit. Het litteken geeft klachten en doet vaak pijn. De kleur is felrood tot paars. Dit litteken ontstaat vaak in de eerste weken na vertraagde wondsluiting, maar kan ook pas na een paar maanden ontstaan. Het litteken is vaak droog, dik, kan trekken en extreem jeuken. Het littekenweefsel kan samentrekken en stug worden, zodat je er minder goed door kunt bewegen (dit noemen we contracturen). Een hypertrofisch litteken ontstaat vaak in de eerste weken en kan zich blijven ontwikkelen tot
6 à 9 maanden na wondsluiting. Daarna kan het litteken uit zichzelf rustiger worden. Houd je litteken goed in de gaten. Het wordt aangeraden om je hypertrofische litteken zo snel mogelijk te behandelen.

Hypertrofisch litteken

Een keloïd litteken

Dit woekerende litteken is ontsierend en zal steeds meer klachten geven (jeuk, pijn en trekken van de huid). Het littekenweefsel kan zo stug en dik worden, dat je er minder goed door kunt bewegen. Met name bij de hand, de elleboog en andere gewrichten kan dit problemen geven. Een keloïd litteken kan direct na wondsluiting of pas na verloop van tijd ontstaan. Het littekenweefsel blijft doorgroeien (woekeren) en geeft steeds meer klachten, Een keloid litteken wordt zelden vanzelf weer normaal, Behandeling is dus noodzakelijk. Hoe vaak komt een keloïd litteken voor? Een keloïd litteken komt minder vaak voor dan een hypertrofisch litteken, maar wordt vaker gezien bij mensen met een lichte huidskleur ligt dit percentage veel lager.

keloid litteken

Hoe kan afwijkende littekens en klachten voorkomen? Er zijn drie dingen die je kunt doen om afwijkende groei en klachten te voorkomen of te beperken:

 1. Verzorg je wond goed voor een snelle genezing.
 2. Voorkom overmatig vochtverlies van het litteken
 3. Begin na wondsluiting zo snel mogelijk met littekenbehandeling

Verzorg je wond goed voor een snelle genezing met een goede verzorging geneest een wond beter. Hoe sneller de wond geneest hoe kleiner de kans op een (afwijkend) litteken. Genezing van een wond kan ook verstoord raken. Dit gebeurt wanneer je de wond niet goed verzorgt. Een besmetting kan het herstel vertragen. Hierdoor wordt de kans op klachten van een afwijkend litteken groter.

Tip!

Verzorg jouw wond goed volgens de instructies van de specialist. Hij of zij weet het beste welke wondverzorging nodig is voor een zo goed mogelijke genezing. Voorkom overmatig vochtverlies van het litteken Elk litteken kan hulp gebruiken. Zeker tegen verhoogd vochtverlies. Een hoog vochtverlies is namelijk de voornaamste reden voor afwijkende litteken groei. Bij een litteken verdampt het water in de huid meestal te snel, omdat de littekenhuid de verdamping minder goed kan tegenhouden dan de gezonde huid. Dit is het geval direct na wondsluiting tot een jaar of zelfs langer. Het is daarom raadzaam het litteken te beschermen tegen dit vochtverlies. Dit kan bijvoorbeeld met een goede littekencrème.

Hoe kun je zien of een litteken nog actief is?

Een actief litteken ziet er rood of paars uit. Wanneer je met een vinger op het litteken drukt, zie je dat het wit wordt (wegdrukken van bloed uit de kleine bloedvaatjes in het litteken). Als je de druk opheft, wordt het litteken snel weer rood (vullen van de bloedvaatjes met bloed). Als je deze kleurverandering niet meer ziet, dan is het litteken uitgerijpt en definitief.

Voor welke littekenbehandeling moet ik kiezen?

Er zijn 3 stappen om een (afwijkend) litteken te behandelen:
Stap 1. UV-bescherming
Stap 2. Hydrateren en vocht vasthouden
Stap 3. Bescherm het litteken extra tegen uitdrogen met siliconen littekenproducten

De 3 stappen om een (afwijkend) litteken te behandelen. Bij alle soorten littekens worden Stap 1 en Stap 2 aanbevolen. Heb jij één of meerdere risicofactoren? Kies óók voor Stap 3. Ontwikkelt zich een afwijkend litteken? Ga dan ook voor Stap 3. Heb je alle behandelingen geprobeerd en zie je na enkele maan en geen verbetering? Maak dan een afspraak met je specialist.

Weetje!

Je wilt je huid het liefst volledig beschermen tegen schadelijke UV-straling. Maar 100% bescherming bestaat niet. Een SPF 30 biedt 97% bescherming. Een SPF 50 biedt 98% bescherming.

Het verschil tussen een SPF 30 en SPF 50 is 1%. Niet zo groot als vaak gedacht wordt. Met 97% geeft Alhydran SPF 30 een hoge mate van UV-bescherming.

UV-bescherming

UV-straling door zonlicht kan een litteken beschadigen. Nieuwe littekenhuid kan UV-straling (nog) niet goed weren. Daardoor kan zonlicht ongefilterd de huid binnenkomen.

Een litteken kan bijvoorbeeld veel donkerder gekleurd raken en daardoor extra opvallen. Een blijvende verkleuring van het litteken komt vaak voor.

Een litteken heeft 1 tot 2 jaar na het ontstaan extra bescherming nodig. Pas dus op met zonlicht wanneer het litteken nog actief is en gebruik producten met een hoge beschermingsfactor Bijvoorbeeld ALHYDRAN SPF 30.

De Huidspecialist opleidingen heeft diverse cursussen om littekens te verminderen:

Werkruimte te huur

In Valkenswaard dichtbij Eindhoven en België is de Huidspecialisten gevestigd. Goed te bereiken, (gratis parkeren) of je met OV reist of met eigen vervoer, het gaat allemaal even soepel. De salon heeft twee separate gebouwen die een luxe en zen uitstraling hebben en voorzien zijn van alle tools die je nodig hebt om te doen waar jij het gelukkigst van wordt; jouw klanten verwennen en van mooier maken!

Exclusiviteit is gegarandeerd, in de salon werken geen andere kappers, nagelstyliste, wimperstyliste en of pedicure. Dit houdt in dat op de dagen dat jij (uiteraard in overeenstemming) werkt, de salon geheel tot jouw beschikking staat. Hoe fijn is dat, wel het gevoel en alle lusten van een eigen salon, niet de risico’s en verplichtingen die bij een eigen bedrijfspand horen! Zeer regelmatig willen klanten een afspraak maken bij ons in de salon, echter nemen wij zelf geen nieuwe klanten meer aan. Dit is dus ook meteen één van de redenen voor ons om stoelverhuur te doen; er is genoeg potentie om door te groeien en dat succes gunnen wij jou ook!

De salon heeft meerdere cabine, een wellness gedeelte, een mooie productenstand, een  wasruimte, een fijne plek om wat te lezen en te ontspannen, twee mooie balies met ruimte voor pinapparaat en bijvoorbeeld een laptop. aparte afsluitbare kast voor jouw spullen (denk aan kleurproducten, scharen, tools enz), luxe koffiemachine, waterkoker, servies, koelkastje, vaatwasser, magnetron, en twee toiletten met douches. Gebruikte handdoeken  worden opgehaald en liggen gewassen weer voor je klaar.

Wil jij (eindelijk) voor jezelf gaan starten?  Heerlijk als zzp-er aan de slag?

Ben je op zoek naar een mooie, luxe salon waar je jouw klanten kunt behandelen en eventueel jouw klantenkring verder uit kunt breiden?

En pas jij in het volgende plaatje;

 • Ervaring in het kappersvak, wimperstyling, nagelstyling, pedicure,  masseuse oftewel een vakidioot
 • Werkzaam geweest in de beautybranche
 • In het bezit van diploma’s en/of certificaten
 • Klantgericht, service en kwaliteit zijn belangrijk voor jou
 • Ingeschreven bij KVK
 • Goede beheersing van Nederlandse taal

Voordelen

Vanaf 1 dag per week te huur: van 09:00 tot 17:00 of van 13:00 tot 22:00

 • Daarna te huur per dagdeel
 • Dagdelen:
 • 09:00 – 13:00
 • 13:00  – 17:00
 • 17:00  – 22:00 

Beschikbare dagen:

 • Alle werkdagen en weekenden

Inclusief gebruik van:

 • gas/water/licht
 • wifi
 • koffie/thee
 • vaatwasser
 • handdoeken
 • wasservice

Huurtarieven

 • Huurtarief per dag (8 uur) €55,- ex btw
 • Per dagdeel (4 uur) €27,50 ex btw
 • Bij 3 volle dagen per week (8 uur per dag) €45,- ex btw per dag
 • Contract van ten minste 3 maanden

Wie weet zijn wij de match voor jou. Wil je wat meer informatie of eens komen kijken naar de verschillende ruimten, neem dan contact met ons op.

Werkt microneedling tegen haarverlies

Is microneedling effectief bij haaruitval?

Microneedling staat bekend om zijn voordelen voor de huid en huidcelregeneratie en de behandeling wordt steeds populairder bij haaruitval. Onderzoek heeft aangetoond dat Microneedling op de hoofdhuid helpt bij het stimuleren van stamcellen in de haarzakjes, wat kan leiden tot haargroei.

Hoewel Microneedling vooral bekend staat om zijn voordelen voor de huid en de regeneratie van huidcellen, wordt de behandeling ook steeds populairder voor haarherstel!

Werkwijze microneedling

Het proces van Microneedling omvat kleine naalden die een wondje in de dermis creëren, waardoor de wondgenezingsreactie wordt bevorderd om de productie van collageen en elastine te stimuleren. Langdurige effecten van Microneedling-huidbehandelingen zijn onder meer de verbetering van fijne lijntjes en rimpels, acnelittekens, chirurgische littekens, open poriën en nog veel meer.

Naarmate de jaren vorderen en er meer onderzoek is gedaan naar Microneedling, omdat een behandeling is ontdekt, is ontdekt dat Microneedling op de hoofdhuid daadwerkelijk kan helpen stamcellen in de haarzakjes te stimuleren, wat kan leiden tot haargroei.

Microneedling alleen is een geweldige behandeling voor haarherstel, maar we kunnen deze methode zelfs combineren met een zeer voedzaam serum om de effectiviteit van de resultaten nog verder te vergroten.

Haar Serum

Haircare Serum is een actueel product dat naast het EPN Pen Microneedling-apparaat wordt gebruikt. Het biedt verbeterde resultaten voor haarregeneratiebehandelingen dankzij de cocktail van inbegrepen ingrediënten. Met verschillende groeifactoren, aminozuren en een combinatie van vitamines en mineralen kan dit serum gebruikt worden om:

 1. haarzakjes te Revitaliseren
 2. Proliferatie van haarcellen bevorderen
 3. Herstel hoofdhuidbeschadiging.

Naast de verhoogde bloedcirculatie naar de hoofdhuid, stimuleert deze combinatiebehandeling ook het proces waarbij het haar van de telogene naar de anagene fase gaat, daarom is de kans groter dat we tijdens toekomstige behandelingen een hoger percentage haarzakjes in de anagene fase hebben. Hierdoor kunnen verdere sessies zich concentreren op het versterken en verdikken van deze haren.

Aantal behandelingen 

Klinisch gezien is haarherstel door middel van Microneedling een zeer effectieve behandeling en het is ook zeer kosteneffectief. De behandeltijden zijn kort en het wordt aanbevolen om een ​​kuur van 5 tot 10 behandelingen te volgen met tussenpozen van 1-2 weken. Niet alleen zullen klanten langdurige resultaten behalen, maar uw bedrijf zal ook hoge inkomsten uit deze boekingen genereren.

Wat is het verschil tussen collageen en elastine

Wat is het verschil tussen collageen en elastine?

 

We horen en lezen zoveel over collageen en elastine; we weten dat we het zeker nodig hebben, maar weten we echt wat collageen en elastine zijn en waarom ze zo belangrijk zijn voor onze huid? De meesten van ons weten dat we veel collageen en elastine willen om te voorkomen dat lijntjes en rimpels zich ontwikkelen of verergeren, maar dat is meestal de mate van onze kennis; daarom hebben we besloten om wat dieper te graven om de wereld van collageen en elastine uit te leggen.

 

Waar is collageen van gemaakt?

 

Collageen is een van nature voorkomend eiwit (een aminozuur) bouwsteentje dat in ons bindweefsel wordt aangetroffen. Het geeft kracht en structuur; zie het als een steiger die de bovenste huidlaag omhoog houdt. In feite zijn type 1 collageenvezels (ja, er zijn veel soorten!) vijf tot tien keer sterker dan staal.

 

Rimpels en lijntjes zijn tekenen dat je huid geen collageen heeft.

 

Waar is elastine van gemaakt?

 

Elastine is ook een eiwit (een aminozuur) dat van nature in onze weefsels voorkomt. Het geeft veerkracht en elasticiteit aan onze huid; in feite is het ongeveer 1000 keer flexibeler dan collageen en laat het de huid terug in vorm komen als een spiraalveer.

Een gebrek aan stevigheid, elasticiteit en huidverslapping zijn allemaal tekenen dat je huid een tekort aan elastine heeft.

 

Wat is het verschil tussen collageen en elastine?

 

Hoewel de twee eiwitten nauw met elkaar verbonden zijn en samenwerken, hebben ze twee totaal tegengestelde taken. Collageen zorgt voor strakheid en kracht, terwijl elastine de huid flexibel maakt en terugveert naar zijn oorspronkelijke vorm. Een goed voorbeeld van hun teamwerk is wanneer we onze wenkbrauwen fronsen; de huid is flexibel en beweegt om lijnen tussen je wenkbrauwen te creëren, en wanneer je die spieren ontspant, veert de huid terug naar zijn gladde oorspronkelijke staat. Als uw collageen niet erg sterk is of als er niet veel in uw huid zit, zorgt het herhalen van deze fronsbeweging in de loop van de tijd voor permanente lijnen die er zijn, zelfs als u uw wenkbrauwen niet fronst.

 

Wat breekt collageen en elastine af?

 

Deze cruciale huidcomponenten nemen van nature af in productie en afbraak naarmate we ouder worden. Factoren als UV-licht van de zon, vervuiling en roken kunnen de afbraak versnellen en de aanmaak van deze belangrijke eiwitten vertragen.

 

Wat gebeurt er met collageen en elastine naarmate we ouder worden?

 

Naarmate we ouder worden, breekt ons lichaam collageen af ​​en produceren elastinevezels er steeds minder van. Vrouwen hebben een dramatische afname in de productie van collageen na de menopauze en tegen de tijd dat we 60 bereiken, is de afname in de productie aanzienlijk.

 

Na de puberteit heeft de huid de neiging om te stoppen met het aanmaken van elastine. Naarmate het verouderingsproces doorgaat, hopen toxines zoals calciumzouten en vetzuren zich op rond de elastinevezels en zorgen ervoor dat ze opzwellen en verstijven; volgens het laatste wetenschappelijke onderzoek is dit gebrek aan flexibiliteit en stijfheid verantwoordelijk voor huidverslapping, omdat de elastine de huid niet langer kan vasthouden.

 

De afbraak en verminderde productie van collageen en elastine betekent dat de ‘steiger’ die uw huid ondersteunt, begint af te breken en uw huid haar ‘veerkracht’ en het vermogen om terug te herstellen verliest; het resultaat zijn rimpels, lijntjes en een losse, slappe, dunne huid.

 

Wat is een goede bron van collageen?

 

We hebben van nature collageen in onze huid (en door het hele lichaam), maar er zijn enkele dingen die u kunt gebruiken, zowel intern als extern, om uw productie van collageen te stimuleren. Vitamine C is nodig bij de productie van aminozuren die collageen maken. Vitamine C moet in uw dieet worden opgenomen; eet gewoon veel fruit en groenten! U kunt ook overwegen een supplement te nemen als u moeite heeft om regelmatig voedsel met een hoog vitamine C-gehalte in uw dieet op te nemen; we raden u aan uw huisarts te raadplegen voor specifiek advies over supplementen.

 

Hoewel voeding een grote rol zou moeten spelen in hoe u vitamine C binnenkrijgt, zijn er vitamine C-serums beschikbaar die ideaal zijn om ervoor te zorgen dat de vitamine C naar uw huid gaat; we hebben geen controle over hoe ons lichaam de vitamine C verdeelt, we consumeren het via voedsel.

 

Kun je collageen en elastine beschermen?

 

Het is nooit te vroeg om je huid te beschermen en te verzorgen. Vertrouw ons. Verouderde, beschadigde huid is veel moeilijker te corrigeren dan te beschermen en te helpen voorkomen.

Eén ding dat we allemaal kunnen doen, is een uitgebalanceerd dieet volgen dat bestaat uit vitamines en antioxidanten zoals fruit en groenten om je huid van binnenuit te helpen. Er zijn collageensupplementen op de markt; sommige zullen effectiever zijn dan andere, dus doe je onderzoek ernaar.

 

 

Als u behandelingen overweegt om uw aanmaak van collageen te stimuleren en uw elastinevezels nieuw leven in te blazen, kan dit een ontmoedigend proces zijn, aangezien er zoveel behandelingen beschikbaar zijn. 

Profhilo

Winnaar van de Aesthetic Awards Productinnovatie van het jaar 2016, Profhilo is echt een baanbrekende behandeling; het is een geheel nieuwe categorie van injecteerbare behandelingen die niet moet worden verward met mesotherapie, fillers of skinboosters. Waarom? In tegenstelling tot andere soorten injecteerbaar hyaluronzuur (HA), gebruikt Profhilo een unieke HA met langzame afgifte die een honingachtige consistentie heeft om uw weefsels te doordrenken met zijn diepe hydratatie en, dankzij de unieke combinatie van HA, activeert Profhilo een huidontwakingsproces genaamd ‘bio-remodelling’ die 4 verschillende soorten collageen stimuleert.

Wil je meer leren over Profhilo of Juvenus een op zichzelf staande huidverbeteraar/ Volg dan de cursus mesogun skinbooster bij Huidspecialist opleidingen en leer alles over de diverse skinbooster fillers, serums en huidverbeteraars.

Mag ik de huid masseren na een fillerbehandeling

Wel of niet masseren na fillers

Een veel gestelde vraag is of je nu wel of niet moet masseren na het zetten van fillers.

Onze huid verliest elasticiteit en algeheel volume naarmate we ouder worden. Dit is vooral duidelijk in het gezicht, waar zich na verloop van tijd fijne lijntjes en holle gebieden vormen. Met hyaluronzuur fillers kun je het volume herstellen en rimpels verwijderen. Natuurlijk moeten cliënten zich bewust zijn van mogelijke bijwerkingen en risico’s die hun anti- verouderingsresultaten kunnen beïnvloeden.

Beste resultaten fillers

Huidspecialist opleidingen wil ervoor zorgen dat elke cliënt het meeste haalt uit de fillerbehandeling en hersteltijd. Om deze reden moeten cliënten gedurende ten minste twee weken hun gezicht niet masseren.

Zijn fillers veilig?

Producten zoals fillers zijn gemaakt van hyaluronzuur, een natuurlijke stof die in het lichaam voorkomt en helpt water aan te trekken en vast te houden. Dit vulmiddel is vooral beroemd omdat het biocompatibel is en waarschijnlijk geen allergische reacties of weefselbeschadiging veroorzaakt. Bovendien kunnen hyaluronzuur fillers worden opgelost met een eenvoudig enzym als cliënten niet tevreden zijn met hun resultaten.

Waarom kan ik mijn gezicht niet masseren na een filler behandeling?

Een hyaluronzuur filler wordt toegediend met een mesogun waar een fijne naald in zit voor een gelijkmatige verdeling onder de huid. Direct na de behandeling wordt er door de specialist gemasseerd en gemoduleerd om de filler te verdelen in de huid en eventuele bobbeltjes weg te masseren. Onze richtlijnen voor de klanten thuis kunnen inhouden dat u het behandelde gebied gedurende ten minste twee weken na de filler behandeling niet ingedrukt of gemasseerd mogen worden.

Waarom masseren van fillers niet verstandig is

Het masseren van de behandelde gebieden kan de hyaluronzuur filler verstoren en ervoor zorgen dat de filler uit zijn plaats gaat, of gaat migreren in de huid. Dit kan leiden tot een ongelijkmatig of klonterig uiterlijk.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met mijn resultaten?

Zoals we al zeiden, is een hyaluronzuur filler een omkeerbare filler. Als de resultaten niet zijn zoals verwacht, of als u de behandelde gebieden voortijdig hebt gemasseerd, kun je een afspraak maken met de specialist om te kijken of het mogelijk is om het bij te werken. Indien nodig raden we aan om de filler op te lossen.

Hoe verbeter ik mijn filler resultaten?

 • Vermijd blootstelling aan de zon en UV-stralen: Blootstelling aan de zon kan ervoor zorgen dat de huid voortijdig veroudert. Gebruik zonnebrandcrème met een SPF van 30 of hoger als je buiten bent.
 • Vermijd roken: Roken versnelt ook tekenen van veroudering en zorgt ervoor dat uw teint er dof en droog uitziet. Stoppen met roken kan uw gezondheid en het uiterlijk van uw huid verbeteren.
 • Drink veel water: een vochtarme huid ziet er niet alleen vermoeid uit, maar reageert ook minder goed op een filler behandeling. Drink elke dag water om je huid er fris uit te laten zien.
 • Wrijf de eerste dag na de behandelde filler zone en ook niet over uw injectieplaatsen, omdat dit de huid kan irriteren en blauwe plekken of zwellingen kan veroorzaken of verergeren. Hoewel massage soms milde symptomen kan verbeteren, zoals matige klonterigheid of lichte asymmetrie, mag u uw fillers niet masseren, tenzij uw specialist u heeft gevraagd dit te doen.

Verwijder rimpels en meer met succes

De resultaten van fillers zijn prachtig zolang u de richtlijnen van Huidspecialist opleidingen volgt. Neem contact met ons op wanneer u een mesogun filler cursus wil volgen. De Huidspecialist opleidingen leert u rimpels en fijne lijntjes te verwijderen met fillers. Ons esthetische team weet hoe u uw gewenste look op de veiligste en meest effectieve manier kan bereiken.

Verschillen tussen wimperextensions

Verschillen tussen wimperextensions

One by one wimperextensions versus volume, versus hybride wimpers


Ontdek het verschil tussen klassieke, hybride en volumewimpers. We behandelen de applicatietechniek in detail, nazorg, voor- en nadelen en meer.

Als u nieuw bent in de wereld van wimperextensions, is het essentieel om het verschil te kennen tussen klassieke wimpers, volumewimpers en hybride wimpers om de service die u ontvangt te begrijpen en een weloverwogen beslissing te nemen over wat u kiest voor uw aanstaande afspraak.

“Wat is het verschil tussen one by one, hybride en volumewimpers?”

Als wimperextension docent is dit verreweg een van de meest gestelde vragen die ik krijg.

In deze uitgebreide blog zal ik enig licht werpen op elke techniek en ze vergelijken om u te helpen kiezen wat het beste voor u is.

Er is veel om over te praten over dit hot topic.

Laten we beginnen!

Klassieke wimpers of one by one wimpers

Dit zijn het meest voorkomende type wimperverlenging en worden gebruikt voor meer traditionele en natuurlijke wimperlooks. Het is geweldig voor een eenvoudig en pretentieloos uiterlijk, vooral als je er niet flitsend uit wilt zien.

Hoe zijn one by one wimpers anders?


De twee belangrijkste kenmerken die one by one wimpers onderscheiden van de andere technieken zijn:

 1. Verhouding: Klassieke wimperextensions worden aangebracht in een verhouding van 1:1. Dat betekent dat er één wimperverlenging per natuurlijke wimper achter elkaar wordt toegevoegd om de wimperlijn te vullen. Omdat het één kunstmatige wimper op een natuurlijke wimper is, lijkt het algehele uiterlijk natuurlijk. Gewoonlijk heeft een oog 90 tot 150 natuurlijke wimpers en dit betekent dat er 80 tot 100 wimperextensions kunnen worden toegevoegd. Het hangt af van hoe weelderig of dik je natuurlijke wimpers zijn en hoe je extensions wilt hebben.
 2. Dikte: De grootte van een wimperextensions is de dikte waarnaar hier wordt verwezen.

Tegenwoordig zijn er verschillende maten wimperextensions die worden gebruikt voor de klassieke stijl, van de laagste op 0,10 mm tot 0,12 mm, en 0,15 mm als de maximale maat.

Om de zaken in perspectief te plaatsen, hier is een lijst van het gewicht van één wimperverlenging voor verschillende diktes:

 • 0,07 mm is 0,00006 g
 • 0,10 mm is 0,0010 g
 • 0,12 mm is 0,00013 g
 • 0,15 mm is 0,00015 g
 • 0,18 mm is 0,00025 g
 • 0,20 mm is 0,00030 g

Voor mensen met van nature dikke en sterke wimpers kunnen ook dikkere extensions worden gebruikt. Merk op dat met de dikte van de extensions, hun gewicht ook toeneemt. Terwijl sommige wimperstylisten wimperextensions gebruiken die zo dik zijn als 0,20 mm, gaan we bij Huidspecialisten opleidingen nooit verder dan 0,15 mm.

Waarom is dit zo belangrijk?

Omdat je natuurlijke wimpers alleen een bepaald extra gewicht kunnen dragen. Mocht je verder gaan dan dat gewicht, dan zullen de wimpers het niet kunnen dragen. Wanneer een extension te zwaar is voor de natuurlijke wimper waarop deze wordt aangebracht, zal het resultaat geen rechte en natuurlijke look zijn. Wat nog belangrijker is, is dat de natuurlijke wimpers beschadigd raken en voortijdig kunnen uitvallen.

Voor wie zijn one by one wimpers het beste? Voor wie zijn ze slecht?


one by one wimpers waren de allereerste stijl van wimperextensies en ze zijn nog steeds een publiekslieveling voor velen. Het is een perfecte keuze als je wimperextensions voor beginners krijgt. Deze stijl van wimperextensions is eigenlijk de perfecte keuze voor mensen met lange en dikke natuurlijke wimpers. Het is geweldig als je ook veel natuurlijke wimpers hebt. Bovendien kunnen degenen die niet willen dat hun extensions te opvallend of te luxe zijn, kiezen voor de one by one wimperset. Dat is dezelfde reden waarom het de ‘no-extensions look’ of de ‘natural look’ wordt genoemd.

Als u een laag aantal natuurlijke wimpers heeft, ziet de klassieke set er schaars uit voor uw ogen. In dergelijke gevallen zijn volumewimpers geschikter.

We zullen hieronder volume wimpers behandelen, dus blijf lezen!

Voordelen van one by one wimpers


Wat zijn de voordelen van one by one wimperextensions?

 • Snelste: wimperstyliste hoeven slechts één extension per natuurlijke wimper aan te brengen voor de one by one set, in tegenstelling tot volumewimpers of hybride wimpers. Dit bespaart tijd en de klus wordt snel geklaard door een ervaren kunstenaar.
 • Goedkoopste: als het gaat om het totale aantal gebruikte wimperextensions, gebruikt de one by one set het minste aantal extensions, terwijl volume en hybride het aantal nepwimpers verdubbelen of verdrievoudigen.De goedkopere materiaalkosten voor de salon (er worden minder synthetische wimpers gebruikt) gecombineerd met de eenvoudigere techniek zorgen ervoor dat one by one wimpers goedkoper zijn dan hybride of volumewimpers.
 • Als je een natuurlijke look wilt bereiken met wimperextensions, dan is de one by one set iets voor jou.
 • Meest beschikbaar: Het eerste dat de meeste wimperstyliste leren, is een one by one set, zodat je naar elke gecertificeerde wimperstyliste of salon kunt gaan om deze stijl voor elkaar te krijgen.
 • Zachte look: de klassieke stijl gebruikt een verhouding van 1:1 voor een verlenging tot een natuurlijke wimper en geeft daarom een rustige uitstraling aan uw wimpers. Deze stijl voegt meestal lengte toe aan je wimpers.
 • Goed voor dagelijks gebruik: one by one wimperextensions zijn perfect voor professionele ruimtes, kantoor, koken, schoonmaken of gewoon rond het huis.
 • Het meest comfortabel: als je erover nadenkt, lijkt het misschien beter om één extension per wimper te krijgen dan bijvoorbeeld zestien op de meeste van je natuurlijke wimpers. Ongeacht het kapsel dat je gebruikt, een goede wimperextensionist brengt extensions aan die gelijk zijn aan een gezond totaalgewicht per natuurlijke wimper.

Nadelen van one by one wimpers


Wat zijn de nadelen van one by one wimperextensions?

 • Vaak: Een one by one set extensions is de meest populaire en basisbehandeling die je kunt krijgen met wimperextensions die er is, maar dat betekent niet dat deze stijl minder aangepast is. Er zijn stijlen zoals cat eye, dolly, natural sweep en meer binnen de one by one set.
  hoewel de one by one stijl een natuurlijke uitstraling geeft, is het niet weelderig, vol of volumineus zoals volume of hybride wimperextensies.
 • Niet goed voor iedereen: one by one wimperextensions zijn geen goede keuze als je dunne of dunne wimpers hebt, omdat het niet gemakkelijk is om de gaten gelijkmatig op te vullen met extensions.

Wat te onthouden bij het krijgen van one by one wimpers

Als je de one by one set krijgt, wil je een natuurlijke look bereiken door de lengte van je natuurlijke wimpers te verlengen. Het geeft de illusie van een vollere wimperlijn terwijl het er natuurlijk uitziet.

Tot op de dag van vandaag is het nog steeds de meest populaire techniek die wordt gebruikt door wimperstylisten en salons.

Volume wimperextensions


Volume wimperextensions gebruiken meer dan één extension per natuurlijke wimper in wat een “volumewaaier” wordt genoemd. Afhankelijk van de gebruikte trosjes kan dit een volumetrosje of een megavolume trosje zijn.

Meestal gebruikt een volumewimper 2 tot 5 extensions per trosje, terwijl een megavolume trosje 6 tot 16 kunstwimpers gebruikt. Volume wimpers zijn een geavanceerde techniek van wimperverlenging. Er is veel vaardigheid en expertise voor nodig om een perfecte look te krijgen met volumewimpers.

Hoe zijn volumewimpers anders?


De twee belangrijkste kenmerken die volumewimpers onderscheiden van de andere technieken zijn:

 1. Verhouding: Volume wimperextensions worden aangebracht in de verhouding 1: veel. Dat betekent dat er per natuurlijke wimper meerdere wimperextensions worden toegevoegd. De wimperextensions worden samengebundeld in een volumewaaier voordat ze op je natuurlijke wimper worden aangebracht.Een wimperstyliste gebruikt 2 tot 16 wimpers per waaier op individuele wimpers. De verhouding wordt bepaald door de omvang van het volumineuze effect dat u wilt. Het totale aantal extensies per trosje wordt aangeduid als 2D, 3D, 5D, 7D, 10D, etc
 2. Dikte: Een volumeset gebruikt meerdere wimperextensions in elke waaier en de dikte van elke extension is over het algemeen minder dan die van een one by one set. Wimperstylisten gebruiken over het algemeen wimperextensions van 0,05 tot 0,07 mm voor standaard volume sets en 0,03 tot 0,05 mm voor mega volume sets. Een 10D-ventilator kan bijvoorbeeld verlengstukken van elk 0,03 mm gebruiken, een 4D- trosje van elk 0,05 mm en een 2D-volumeventilatorverlenging van elk 0,07 mm. Het totale gewicht van de waaier hangt ook af van de sterkte van je natuurlijke wimpers. Als de waaier te zwaar is, kan er schade ontstaan aan uw natuurlijke wimpers.

Voor wie zijn volumewimpers het beste? Voor wie zijn ze slecht?


Een speciaal type volumineuze wimpers, volumewimpers zijn al ongeveer twee decennia een hit. De meeste klanten geven er de voorkeur aan voor speciale evenementen zoals proms, bruiloften en alles wat groots is voordat ze zich toeleggen op dagelijks gebruik.

Volume wimpers werken het beste voor degenen die glamour make-up verkiezen boven een natuurlijke. Het is ook een goede keuze als je dunne, zwakke of dunne wimpers hebt, omdat volumewimpers niet zo dik zijn als one by one wimpers. Als je de voorkeur geeft aan een meer natuurlijke look die gewoon een beetje “je ne sais quoi” toevoegt, dan zijn one by one wimpers een betere optie voor jou.

Voordelen van volume wimpers


Waarom kiezen voor volume wimperstijl voor uw wimperextensions?

 • Buitengewone look: Volumewimpers en megavolumesets werken anders voor speciale gelegenheden waar je er geweldig uit wilt zien. Voeg een vleugje drama toe: Als je van een beetje drama houdt, zijn volumewimpers de beste manier om je ogen er dramatisch uit te laten zien. Zorg ervoor dat je het aan de wimperstyliste overbrengt, zodat ze je ogen er precies zo dramatisch uit kunnen laten zien als je wilt.
 • Vollere wimpers: aan elke natuurlijke wimper worden meerdere wimperwaaiers toegevoegd die kunnen helpen om lacunes op te vullen als je dunne wimpers hebt. Je krijgt fijne wimpers die je er de hele tijd prachtig uit laten zien.

Nadelen van volume wimpers

Waarom kiest u niet voor een volume-stijl voor uw wimperextensions?

 • Lang proces: Volumewimpers vereisen het maken van waaiers voordat ze op je natuurlijke wimper worden aangebracht. Het maken van een nieuwe trosje is een verfijnde stap en bovendien vereist een volumeset een flink aantal trosje. Daarom kost het meer tijd om ze aan te brengen in tegenstelling tot het doen van de one by one wimperset.
  Misschien te veel: voor een alledaagse look werken volume en megavolume misschien niet goed voor veel mensen. In tegenstelling tot one by one wimpers zijn
 • volumewimpers ook niet geschikt voor bepaalde beroepen. Volume wimperextensions voor verpleegkundigen of mensen in de voedselproductie worden bijvoorbeeld mogelijk niet geaccepteerd.
 • De meeste artiesten hebben geen ervaring: omdat volume-wimperverlengingsbehandeling anders is dan de one by one set en verdere training nodig heeft, biedt niet elke wimperstylist het aan.
 • Bovendien zijn de meeste wimperstyliste niet ervaren genoeg om de nuances van deze set te volgen, zoals het gewicht van fans licht houden. Je kunt dit omzeilen door een ervaren wimperstyliste de set te laten doen!
 • Duur: omdat er meer wimperextensies, tijd, energie en vaardigheden nodig zijn om een volumeset te doen, is het 1,5x duurder dan de one by one set. Maar het kan een eenmalige verbintenis of proef zijn voordat u terugkeert naar de one by one set of hybride set.

Wat te onthouden met volumewimpers


Als je je afvraagt of fans die in de volumewimperset worden gebruikt, je natuurlijke wimpers kunnen beschadigen, ga dan eerst naar een gecertificeerde artiest.

In wezen maken gelicentieerde wimpertechnici hun eigen fans. Pre-made of pro-made fans zijn meestal clusters die op je natuurlijke wimpers drukken en resulteren in wimperverlies. De meeste ervaren wimperartiesten gebruiken geen clusters of pro-made wimpers.
Naar een ervaren artiest gaan zorgt ook voor vers gemaakte waaiers die op het perfecte gewicht zijn voor je natuurlijke wimpers.

Met op maat gemaakte fans kan de lash artist ook elke fan aanpassen aan de situatie voor een perfecte look.

Wat zijn hybride wimperextensions


Een van de nieuwste wimperbehandelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, is de hybride stijl. Hierin versmelten one by one en volumestijlen van wimpers tot één om een hybride variëteit te creëren die je oog nog beter aanpast dan beide stijlen.

Hybride wimpers kunnen er natuurlijk prachtig uitzien als ze correct worden gedaan door een ervaren wimpertechnicus. In sommige salons worden ze ook wel gemengde wimpers genoemd.

Hoe zijn hybride wimpers anders?
De twee belangrijkste kenmerken die hybride wimpers onderscheiden van de andere technieken zijn:

 1. Verhouding: Zoals we hierboven al hebben gezien, gebruiken one by one wimpers een verhouding van 1 extension op 1 natuurlijke wimper, terwijl volumewimpers een verhouding van veel extensions op 1 natuurlijke wimper gebruiken. Daarom kan de dichtheid voor de hybride set variëren tussen de twee stijlen en uiteindelijk afhangen van de look die je wilt. Meestal gaan wimpertechnici voor 50-50 of 70% volume en 30% klassiek in een hybride set. Vaak vragen wimpertechnici je of je de pluizige wimpers in het midden of naar de hoeken wilt. Elke optie zorgt voor een totaal andere look. Wanneer u bijvoorbeeld volumewimpers in het midden toevoegt, ontstaat er een open-ogen-look. Als u volume toevoegt aan de binnen- en buitenhoeken, lijkt het alsof uw ogen contouren en taps toelopen.
 2. Dikte: Aangezien een hybride wimperset de diktes van zowel volume- als one by one sets combineert, variëren de diktes ook dienovereenkomstig. Uw lash tech kan diktes van 0,07 mm, 0,10 mm of zelfs 0,15 mm gebruiken voor de one by one wimpers die zullen worden aangebracht of diktes van 0,03 mm en 0,05 mm voor volume wimpers die zullen worden aangebracht. Dat gezegd hebbende, gebruiken we bij Huidspecialist opleidingen over het algemeen niet meer dan 5D-fans op hybride sets. Waarom ga je niet verder dan 5D-fans, vraag je je misschien af? Nou heel eenvoudig, want wat heeft het dan voor zin? Als je 5D + fans in een hybride set wilt, zou een volumeset misschien meer geschikt zijn.

Voor wie zijn hybride wimpers het beste? Voor wie zijn ze slecht?

Als je redelijk lange en gezonde wimpers hebt, zijn hybride wimpers de beste keuze. Dat gezegd hebbende, hybride wimperbehandeling doet ook wonderen bij mensen met dunne of zwakke wimpers. De waarheid is dat de hybride wimperstijl het beste is voor klanten die de volumeset of de megavolume-wimperset willen proberen, maar aarzelen. Als je je hetzelfde afvraagt terwijl je je comfortabel voelt met one by one sets, dan is dit de beste manier om je look te upgraden. De hybride set is een geweldige kans om een beetje volume uit te proberen en tijdens het proces volheid toe te voegen. Het is ook meer op maat gemaakt dan volume- of one by one wimperextensies.

Voordelen van hybride wimpers


Wat zijn de redenen om een hybride wimperbehandeling te krijgen?

 • Niet te simpel, niet te dramatisch: hybride sets beloven een natuurlijke look met een vleugje drama en zijn piekerig en gestructureerd voor elk oog.
 • Het beste van twee werelden: met de hybride stijl krijg je volume en lengte in één behandeling. Het brengt volheid en fijne textuur samen. Als je een dichte en volledige one by one set wilt, zijn hybride wimpers de juiste keuze.
 • Een goede manier om het te proberen voordat het volume is ingesteld: als je niet meteen het megavolume wilt krijgen of denkt dat het de onnatuurlijkheid van de wimpers wegneemt, kan de hybride een goede keuze zijn.
 • Als je niet tevreden bent met one by one wimpers, gaten ertussen ziet, of als je werkruimte ook geen gewaagde stijl zoals volumewimpers accepteert, werkt hybride goed.
 • Perfect voor mensen met wimperproblemen: Hybrid werkt ook voor mensen met dikke, dunne, dunne en zwakke wimpers. Als je weinig wimpers hebt en een dramatische look wilt, zijn hybride wimpers een gezonde optie voor je wimpers.

Nadelen van hybride wimpers

Wat zijn de redenen waarom u geen hybride wimperverlengingsstijl zou moeten krijgen?

 • Heeft een ervaren wimperstyliste nodig: Niet elke wimperstyliste kan een goede hybride set maken. Je hebt een techneut nodig die ervaring heeft met zowel de stijlen one by one als volume, zodat ze een look kunnen personaliseren die je ogen het beste omlijst.
 • Heeft een hoge prijs: de hybride set kan bij de meeste gecertificeerde wimpersalons duurder zijn dan klassieke wimpers. Maar dat komt omdat ze meer tijd en vaardigheid vergen dan klassieke wimpers. Tegelijkertijd zijn hybride wimpers ook goedkoper dan volumewimpers.
 • Lange applicatietijd: net als volumewimpers, heeft de hybride set ook de wimperartiest nodig om unieke waaiers voor je ogen te maken. Daardoor kan het voor bepaalde artiesten gemakkelijk meer dan twee uur en soms zelfs drie uur duren om een volledige set te maken.

Wat te onthouden met hybride wimpers


Als je hebt besloten om de hybride wimperset te proberen, ga dan naar een salon die ruime ervaring heeft met zowel one by one als volumesets.

Zorg ervoor dat je de look beschrijft die je wilt, want dit is de beste stijl om de meest persoonlijke look voor je ogen te krijgen. Hybride wimpers kunnen even wennen zijn als je de klassieke set al die tijd hebt gedragen. Het is een geweldige keuze als je ook niet kunt kiezen tussen klassiek of volume, omdat het een tussenliggende look tussen de twee stijlen garandeert.

Veel Gestelde Vragen


Bekijk de volgende vragen om een weloverwogen beslissing te nemen over de beste stijl wimperextensions voor jou.

Dit zijn de meest populaire vragen die ik in de loop der jaren van mijn klanten heb ontvangen over de verschillen tussen one by one vs hybride wimpers en volume wimpers.

Wat is beter: klassieke, volume- of hybride wimperextensions?


Na elk van de wimperverlengingsstijlen in detail te hebben geanalyseerd, hebben sommigen van jullie misschien van one by one gehouden, anderen van volume en weer anderen van hybride stijl. Dat komt omdat elke stijl zijn voor- en nadelen heeft op basis van je oog- en wimperkenmerken.

Ik raad bijvoorbeeld de one by one stijl van wimperextensions aan voor klanten die een natuurlijke en professionele uitstraling willen. Maar als u op zoek bent naar een wauw-factor zoals voor een bruiloft, past volume of megavolume goed. Hoewel, wanneer een klant dramatische wimpers wil die er natuurlijk uitzien voor bijvoorbeeld casual fun wear, de hybride wimperextensies-stijl is wat ik kies.

Gaan hybride wimpers langer mee dan klassiekers?

Gaan volumewimpers langer mee dan klassiek?
Wimperextensions veranderen niets aan het aantal verloren wimpers als gevolg van de natuurlijke verliescyclus, tenzij uw natuurlijke wimpers zwak zijn.

Alle stijlen gaan even lang mee en zijn afhankelijk van hoe uw lichaam uw natuurlijke wimpers verliest.
De meeste mensen elke 3 weken terugkomen voor een navulling. De volumeset geeft echter de indruk langer mee te gaan, omdat fans meer van de wimperlijn bedekken en zelfs als je wat verliest, blijft de illusie van een dikkere wimperlijn bestaan.

Kunnen hybride wimpers er natuurlijk uitzien? Zien hybride wimpers er nep uit?


De one by one set wimperextensions geeft de drager een natuurlijke uitstraling. Maar als het gaat om hybride wimpers, is het de bedoeling om volume toe te voegen zonder afbreuk te doen aan het realistische uiterlijk. De wimperstyliste zal beslissen over de juiste mix van volume en one by one wimperextensions om een gepersonaliseerde hybride stijl te creëren die geweldig is voor jou.

Hetzelfde is de reden waarom hybride wimpers er veel minder dramatisch uitzien dan volumewimpers en veel natuurlijker. Hybride wimpers zien er niet nep of onnatuurlijk uit als ze op de juiste manier worden aangebracht. Ze zijn de best gepersonaliseerde stijl die er nu is.

Verschillende soorten lengtes, diktes en krullen van wimperextensies kunnen de vorm van uw oog op uw gezicht veranderen. Een ‘L’-krul kan bijvoorbeeld ogen openen en de ‘B’-krul zorgt voor een vollere look. Hybride wimpers met volumewimpers in het midden kunnen je oog openen en de look definiëren. Het kan je ronde ogen taps maken en meer definitie toevoegen aan ogen.Dus kort samengevat: ja, dat kunnen ze zijn. Zorg ervoor dat u uw doelen met uw wimpertechnicus bespreekt, zodat er een aangepaste look voor u kan worden gecreëerd.

Kun je van one by one naar hybride wimpers gaan? Kun je van hybride wimpers naar volume gaan?


Je kunt absoluut van one by one naar hybride wimpers gaan. In feite gaan de meeste van mijn klanten van one by one naar hybride wimpers om een idee te krijgen van hoe volume wimpers aanvoelen.
Bovendien hoef je je one by one wimpers niet te laten verwijderen om ook een volumeset te krijgen.
Hybride wimpers zijn het beste om te proberen voordat je volume wimperextensions krijgt. Het is een geweldige stap om volume of zelfs mega-volume wimpers te krijgen.

De meeste van mijn klanten die deze stijl krijgen, willen vaak geen dramatische of gewaagde look als volumewimpers. Bovendien willen de meeste klanten die van klassiek naar hybride gaan nooit meer terug. Dus wees voorzichtig, het is verslavend!

Hoe kun je one by one wimpers voller maken?


Als je wimpers vol lijken met natuurlijk weelderige wimpers, lijken extensions ook voller met een vulling van 90%. Meestal heeft een klassieke set een verhouding van 1:1, maar geen enkele artiest plaatst een extension op al je natuurlijke wimpers. Als je je wimpertechnicus vertelt dat je een vollere look wilt, zullen ze zoveel mogelijk extensions toevoegen aan je gezonde wimpers. Breng nooit extensions aan op babywimpers, omdat dit uw natuurlijke wimpers zal beschadigen.
Naast het totale aantal wimperextensions is ook de dikte van de individuele wimperextensions van belang. Als vuistregel zien dikke wimperextensions er ook voller uit.
Ervaren wimpertechnici voegen geen dikke wimpers toe aan natuurlijke wimpers, tenzij het het juiste gewicht heeft. Daarom worden dikkere extensions alleen aan klanten toegevoegd als ze van nature dikkere wimpers hebben.

Zijn volumewimpers hetzelfde als clusterwimpers?


Nee, volumewimpers zijn niet hetzelfde als clusterwimpers. Volumewimpers verwijzen naar een wimperverlengingsset die trosje met meerdere extensions gebruikt om het volume per natuurlijke wimper te vergroten. Aan de andere kant verwijzen clusterwimpers naar vooraf gemaakte of voorgelijmde groepen wimperextensies die onervaren techneuten gebruiken om volume aan uw wimperlijn toe te voegen. Clusterwimpers worden vaak geleverd met onnodige hoeveelheden lijm die het gewicht vergroten en uw natuurlijke wimpers beschadigen.

Wat zijn Russische volumewimpers? Wat is het verschil tussen Russische en Volume wimpers?


Russische volumewimpers zijn niet hetzelfde als volumewimpers. In werkelijkheid waren de allereerste volumewimpers Russische volumewimpers, gemaakt door Irina Levchuck en Olga Dobronravova.
Ze gebruikten drie wimperextensions tot 2 mm langer dan de natuurlijke wimper op individuele natuurlijke wimpers. Daarom wordt Russisch volume vaak 3D-volumewimpers genoemd. Aan de andere kant kunnen Volume-wimpers alles betekenen, van 2D tot 12D. Een andere nuance over de Russische wimpers is dat ze zachter en fijner zijn dan standaard volume wimpers.

Welke wimperextension kost de meeste tijd om aan te brengen?


Wimperstylisten creëren alleen fans bij het maken van volume- en hybride wimperextensies. Omdat er in de klassieke set slechts één extension aan een natuurlijke wimper wordt toegevoegd, kost dit de minste tijd van de drie. Volume wimperbehandeling maakt gebruik van veel fans; daarom kost het tijd om fans voor te bereiden en toe te passen.De hybride stijl gebruikt echter een mix van volume en klassieke sets, en daarom staat het op de tweede plaats op de lijst van maximale duur die nodig is om een aanvraag te voltooien.Het duurt 90 tot 120 minuten om een volledige set extensions in one by one stijl te doen, 120 tot 180 minuten voor de volume-stijl en 120-150 minuten voor een hybride set wimperextensions.

Welke lengte en krul te gebruiken voor one by one vs volume vs hybride wimperextensions?


Ongeacht de stijl van wimperverlenging die u krijgt, de lengte en krul variëren op basis van de oogvorm van de klant en de textuur van hun wimpers.

Of een persoon bijvoorbeeld wel of geen volume, hybride of klassieke sets krijgt, ze kunnen een C-krul of een D-krul krijgen op basis van de gewenste vorm of hun natuurlijke krullen. Dat gezegd hebbende, gebruikt de volumeset meestal een steilere krul dan de one by one set.

Conclusie


one by one vs volume vs hybride wimpers is een hot topic. Deze drie hoofdtypen wimperverlengingsstijlen beloven verschillende toepassingen en uiterlijk. Bij deone by one set gebruikt de wimperstyliste één wimperextensions per natuurlijke wimper. Bij een volumeset wordt elke wimper vastgezet met een waaier bestaande uit meerdere wimperextensions. Voor een hybride set wordt een mix van volume en klassieke stijlen gebruikt. De goedkoopste wimperverlenging van de drie is de klassieke set. Het garandeert een natuurlijke uitstraling en gebruikt het minste aantal extensions met dikkere extensions. Daarom is het een geweldige keuze voor mensen met sterke wimpers.

Meer informatie

Wil je leren een goede wimperstyliste te worden met alle bijbehorende technieken, volg dan de cursus wimperstyliste bij de Huidspecialist opleidingen.

PDRN

DNA herstellend polynucleotide. Het is een weefsel herstellend en ontstekingsremmend molecuul. Het verbeterd de huidstructuur, en de inactieve fibroblasten worden geactiveerd door collageenaanmaak.
 
Onze nieuwe verzorgingslijn Dermaline met PDRN
 

Wat is PDRN

 
PDRN wordt gewonnen uit zalmvissen. Het is ook algemeen bekend als zalm-DNA. Zalmen hebben een grote hoeveelheid DNA die erg lijkt op het menselijk DNA. PDRN is in staat de huidbarrière te versterken en natuurlijke componenten te vullen. PDRN ingrediënt is een beste oplossing voor rimpels. Het vermindert fijne lijntjes en verstevigt, verstevigt de huid. Bovendien is het zeer efficiënt om de elasticiteit, de toon, de textuur en de hydratatie van de huid te verbeteren.
 

Voordelen PDRN

 
Aangezien we de voordelen van PDRN definiëren, moet worden vermeld dat zelfs de poriën, acne en littekens worden geminimaliseerd en een efficiënte huidverbetering plaatsvindt.
Naarmate we ouder worden, heeft de huid de neiging er dof uit te zien, wordt droog en minder stevig. Onze huid vermindert ook in elasticiteit. Bovendien wordt de epidermis minder efficiënt in het uitvoeren van zijn barrièrefunctie. Dit is vanwege een verlies van keratinocyten en een vermindering van de dikte van de hydrolipidenfilmdikte op het oppervlak. Dergelijke zichtbare effecten kunnen bij mensen vóór de leeftijd van 30 optreden. De reden kan hormonale, biologische en metabolische factoren zijn. De hoeveelheid collageen, die wordt gesynthetiseerd door de fibroblasten, heeft de neiging om de activiteit ervan te verminderen. Omdat we het verouderingsproces niet op natuurlijke wijze kunnen stoppen, zijn we op zoek naar een andere beste oplossing, zoals een natrium-DNA dat de celherstelactiviteit stimuleert.
 

PDRN bevordert een snelle regeneratie en reparatie van epidermale cellen die zijn beschadigd als gevolg van leeftijdsgebonden veranderingen of langdurige blootstelling aan negatieve factoren, zoals zon, radicalen, stress. Door de activering van huidcellen worden ze zelfstandig gereinigd van giftige stoffen die het verouderingsproces versnellen.

Een onderscheidend kenmerk van polynucleotiden is dat ze de gezichtshuid niet herstellen door oude epitheelcellen, maar hun versnelde vernieuwing stimuleren. Tegelijkertijd ondergaan beschadigde weefselgebieden ook een complex regeneratieproces.

Studies PDRN

 
Meer dan 30 jaar geleden werden in Rusland experimenten uitgevoerd met als doel een effectieve behandeling te ontwikkelen. Positieve feedback op natrium-DNA werd verkregen in 1986, toen het werd gebruikt om ziekten te behandelen die verband hielden met de kernramp in Tsjernobyl, maar de resultaten werden nooit precies gekwantificeerd. In studies die enkele jaren later werden uitgevoerd, werd inderdaad aangetoond dat dezelfde verbinding door y-straling veroorzaakte laesies beschermt en herstelt.
 
Veel klinische tests hebben de doeltreffendheid ervan bewezen bij de behandeling van verschillende soorten huidlaesies en ziekten. Tests toonden significante effecten Natrium-DNA verhoogt het basale niveau van hydratatie, elasticiteit, huiddikte en vermindert huidrimpels.
 

Wat maakt PDRN bijzonder?

 
De polynucleotideketen trekt in hoge mate watermoleculen aan en dient als opruimer van vrije radicalen. Dit maakt dat het een ideale omgeving geeft voor fibroblastgroei, terwijl het zijn biochemische effecten ondersteunt, zoals de productie van collageen en elastine. Het huidweefsel wordt steviger en meer gehydrateerd.
 
Wil je meer weten over PDRN neem dan contact op met de Huidspecialisten opleidingen. Wij werken tijdens de cursus collageen draad behandeling met de dermaline verzorgingslijn voor het ultieme resultaat.